Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel

RCS Strategies is een onderzoeks- en adviesbureau dat overheidsinstanties adviseert en ondersteunt bij het ontwikkelen en implementeren van maatschappelijk verantwoord drugsbeleid.

We opereren op het snijvlak van veiligheid, welzijn en gezondheid. Onze doelstelling is drugsgerelateerde criminaliteit, maatschappij ontwrichtende factoren en problemen rondom middelengebruik tegen te gaan.

In samenwerking met onderzoeksinstituten en experts uit binnen- en buitenland ontwikkelen we oplossingen voor drugsgerelateerde maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast monitoren we beleidstransformaties en evalueren de uitwerking daarvan binnen de maatschappij.

We zoeken steeds naar de vraag achter de vraag en zijn pas tevreden wanneer ons advies zich vertaalt in meetbare resultaten.

RCS Strategies heeft een projectmatige organisatiestructuur met korte beleidslijnen.