Missie & Visie

Missie & visie

In samenwerking met onderzoeksinstituten en experts uit binnen- en buitenland ontwikkelen we oplossingen voor drugsgerelateerde maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast monitoren we beleidstransformaties en evalueren de uitwerking daarvan binnen de maatschappij.

We zoeken steeds naar de vraag achter de vraag en zijn pas tevreden wanneer ons advies zich vertaalt in meetbare resultaten.

RCS Strategies heeft een projectmatige organisatiestructuur met korte beleidslijnen.